Temperatury

Mapowanie i monitoring Temperatury, Wilgotności i CO2

Temperatury

Mapowanie i monitoring Temperatury, Wilgotności i CO2

PODSTAWA PRAWNA

13 marca 2015 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi.
To Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczym m.in. obowiązek mapowania temperatury przestrzeni magazynowych oraz pojazdów przeznaczonych do przewożenia tychże produktów.

13 marca 2015 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi.
To Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczym m.in. obowiązek mapowania temperatury przestrzeni magazynowych oraz pojazdów przeznaczonych do przewożenia tychże produktów.

CO OFERUJEMY

CO OFERUJEMY

Oferujemy usługę mapowania i sprawdzenia temperatur, wilgotności i i stężenia CO2.
Nasze procedury testowe są zgodne z przepisami FDA, GMP, GLP. Mapujemy temperatury w zakresie od -30° C do + 70° C.

Zakres wilgotności względnej od 10…90%. Przeprowadzamy mapowanie temperatur i wilgotności w większości urządzeń mających za zadanie utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności.

Oferujemy usługę mapowania i sprawdzenia temperatur, wilgotności i stężenia CO2.
Nasze procedury testowe są zgodne z przepisami FDA, GMP, GLP. Mapujemy temperatury w zakresie od -30° C do + 70° C Zakres wilgotności względnej od 10…90%. Przeprowadzamy mapowanie temperatur i wilgotności w większości urządzeń mających za zadanie utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności.

   Magazyny i przechowalnie
   Lodówki
   Zamrażarki
   Cieplarki
   Inkubatory
   Pomieszczenia stabilizowane
   Pojazdy specjalne
   Kontenery
   Termocyklery do PCR

   Magazyny i przechowalnie
   Lodówki
   Zamrażarki
   Cieplarki
   Inkubatory
   Pomieszczenia stabilizowane
   Pojazdy specjalne
   Kontenery
   Termocyklery do PCR

Co to jest mapowanie temperatury?

Co to jest mapowanie temperatury?

Mapowanie temperatur jest wykonywane w celu określenia, czy obszar przechowywania może utrzymywać temperaturę w określonych zadanych granicach, takich jak: Pomieszczenia Chłodne, Chłodnie wielkogabarytowe, Lodówki, Zamrażarki, Cieplarki, Inkubatory, Magazyny, Pojazdy specjalne i wiele innych.

Czujniki są rozmieszczone w urządzeniu lub pomieszczeniu we wcześniej określonych lokalizacjach, aby potwierdzić lub zdefiniować rozkład temperatur w badanej przestrzeni.

Mapowanie temperatur jest wykonywane w celu określenia, czy obszar przechowywania może utrzymywać temperaturę w określonych zadanych granicach, takich jak: Pomieszczenia Chłodne, Chłodnie wielkogabarytowe, Lodówki, Zamrażarki, Cieplarki, Inkubatory, Magazyny, Pojazdy specjalne i wiele innych.

Czujniki są rozmieszczone w urządzeniu lub pomieszczeniu we wcześniej określonych lokalizacjach, aby potwierdzić lub zdefiniować rozkład temperatur w badanej przestrzeni.

Obszar przechowywania jest dodatkowo obciążony dodatkowymi testami, takimi jak:

   puste mapowanie,
   mapowanie przestrzeni z docelowym wypełnieniem,
   otwieranie drzwi,
   awarie zasilania,
   awaria wentylatora

Obszar przechowywania jest dodatkowo obciążony dodatkowymi testami, takimi jak:

  • puste mapowanie,
  • mapowanie przestrzeni z docelowym wypełnieniem,
  • otwieranie drzwi,
  • awarie zasilania,
  • awaria wentylatora

Usługa mapowania i sprawdzenia wilgotności obejmuje cztery etapy:

Usługa mapowania i sprawdzenia wilgotności obejmuje cztery etapy:

\

Opracowanie protokołu mapowania wraz z rozmieszczeniem czujników, opisem czynników ryzyka mających wpływ na rozkład temperatury i wycenę prac.

\

Przeprowadzenie prac instalacyjnych i pomiary.

\

De-instalacje sond rejestrujących i analiza zebranych danych.

\

Sporządzenie raportu końcowego w formie pisemnej i graficznej.

\

Opracowanie protokołu mapowania wraz z rozmieszczeniem czujników, opisem czynników ryzyka mających wpływ na rozkład temperatury i wycenę prac.

\

Przeprowadzenie prac instalacyjnych i pomiary.

\

De-instalacje sond rejestrujących i analiza zebranych danych.

\

Sporządzenie raportu końcowego w formie pisemnej i graficznej.

Skontaktuj sie z nami !

Jęśli chcesz zadać pytanie, chcesz zamówić usługę serwisową, lub może potrzebujesz wsparcia i porady.

Prześlij nam swoje dane kontaktowe.

Skontaktujemy się z Tobą, tak szybko jak to możliwe

Skontaktuj sie z nami !

Jeśli chcesz zadać pytanie, chcesz zamówić usługę serwisową, lub może potrzebujesz wsparcia i porady.

Prześlij nam swoje dane kontaktowe. Skontaktujemy się z Tobą, tak szybko jak to możliwe

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

KONTAKT

+48 505 520 590
info@mktest.pl
Translate »