This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Szanowni Państwo,

Informujemy że MKTest reprezentowany przez Marcina Kacprzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MKTest Marcin Kacprzak (zwany dalej „MKTest”) informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.

W związku w wejściem w życie (z dniem 25 maja 2018r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. 2016/679 z dn. 27.IV.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Kacprzak MKTest z siedzibą w Wołominie (05-200) ul. 1 Maja 9/24, e- mail: info@mktest.pl 

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

– w celach niezbędnych do zawarcia umowy i jej wykonania (w tym m.in. prowadzenie negocjacji, wysyłanie ofert, udzielanie odpowiedzi na oferty, uzgadnianie dostaw, wykonywanie rozliczeń finansowych, wykonywanie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– w celu wykonania marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty, na podstawie uzyskanej zgody – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO,

– w celu wykonania niezbędnego obowiązku prawnego przez MKTest (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na zapytania, udzielanie odpowiedzi na reklamacje) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów MKTest (m.in. dochodzenie roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu sposób zautomatyzowany.

Udostępnianie danych przez MKTest

MKTest może udostępniać Państwa dane osobom trzecim, z którymi zawiera umowy dotyczące świadczenia usług przede wszystkim: księgowych, informatycznych, marketingowych, prawnych, audytorskich – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów przez tych usługodawców.

MKTest może udostępniać Państwa dane naszym kooperantom, partnerom biznesowym i podwykonawcom  – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawartych z Państwem.

MKTest przekaże Państwa dane, w zakresie dopuszczonym normami prawnymi, takim podmiotom jak m.in: organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości.

MKTest nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody z wyłączeniem wskazanych wyżej udostępnień.

 

Przysługujące Państwu prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (po uiszczeniu opłaty za nośnik) a także prawo do żądania poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych oraz prawo do otrzymania danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Korzystając z powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres Info@mktest.pl lub wysłać pismo na następujący adres:

 MKTest. Ul. 1 Maja 9/24. 05-200 Wołomin

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  Państwa danych będzie niezgodne z normami prawnymi.

 

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo

Państwa dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zawartej umowy lub przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub  do czasu wykonania  obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub okres 5 lat.

 

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli Państwo nie chcecie otrzymywać plików cookies, możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Z poważaniem,

Marcin Kacprzak

Skontaktuj sie z nami !

Jęśli chcesz zadać pytanie, chcesz zamówić usługę serwisową, lub może potrzebujesz wsparcia i porady.

Prześlij nam swoje dane kontaktowe.

Skontaktujemy się z Tobą, tak szybko jak to możliwe

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

KONTAKT

+48 505 520 590
info@mktest.pl
Translate »